Výrobky pro slévárny

Slévárenská keramika

Nabízíme celou škálu keramických výrobků pro výrobu kvalitních odlitků z oceli, litiny a neželezných kovů. Jedná se především o keramické filtry, které umožňují zklidnit plnění formy a poskytují dokonalou filtraci od nečistot (vměstků), které se do taveniny dostávají erozí formy, z vyzdívek pecí a pánví, ze znečištěné vsázky, nebo jsou přímo produktem oxidace kovu při procesu tavení a lití. Filtry můžeme nabídnout i společně s filtračními tvarovkami, které tvoří kompletní filtrační řešení pro různé typy odlitků a slévárenské technologie.

Exotermické a izolační nástavce společně s SiC chladítky se využívají k technologii řízeného tuhnutí odlitků. Umožňují vyrábět složitější tvary odlitků, zvyšují využití tekutého kovu a snižují náklady při opracování. Nabízíme široký sortiment otevřených i uzavřených nálitků, včetně pískových podložek a víček. Postupně rošiřujeme nabídku o tzv. mininálitky a kulové nálitky.

Metalurgické materiály

Základ naší nabídky tvoří vysoce čistá a dobře rozpustná nauhličovadla CARBOLUX s nízkým obsahem S, N a H, která umožňují snižovat výrobní náklady především při výrobě tvárné litiny. Díky vysoké čistotě vsázky lze snížit náklady na vlastní spotřebu nauhličovadel, spotřebu modifikátoru, a také snižit zmetkovitost výroby. Grafitová nauhličovadla CARBOLUX GK v různé granulometrii umožňují i sekundární úpravu taveniny v pecích a pánvích a navýšení uhlíku za nižších teplot.

Na základě zvýšené poptávky tuzemských sléváren nabízíme i předslitiny FeSi10, metalurgické SiC, modifikátory, amorfní a syntetický grafit. Dalšími produkty, které máme v nabídce, jsou přísady na stahování strusky, exotermické a izolační zásypy, atd.

Výrobky pro formovny

V současné době nabízíme pouze doplňkové výrobky pro formovny jako jsou těsnící šňůry, lepidla a tmely pro pískové formy a jádra. Nicméně připravujeme vstup na trh i s dalšími materiály - pojivové systémy a nátěry.